Freelance Logo Freelance.dk
Fleksibelt Arbejdsmarked
14. juni 2024
Opret Annonce Opret CV
Virksomhedsprofil  
Kontakt Søg Job
Generelle betingelser for brug


Brugerbetingelser

Generelle betingelser for brug

Alle brugere af portalen bør læse disse brugerbetingelser grundigt igennem. Og så fremt disse betingelser ikke anerkendes uden forbehold må der ikke gøres brug af portalen.

I henhold til betingelser og vilkår beskrevet på denne side, stiller vi oplysninger, tekst, grafik og data til rådighed på dette site. Når man benytter eller går ind på denne internetadresse, accepterer man disse betingelser for brug, uden forbehold af nogen slags og det gælder også til enhver tid for øvrige retningslinjer gjort gældende og tilgængelige via sitet.

De oplysninger der findes på portalen må på ingen måde opfattes og anvendes for andet end de er, generelt oplysende materiale uden nogen som helst form for garanti for rigtighed eller nøjagtighed. Indholdet på portalen må ikke anvendes som erstatning for rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt fagfolk. Oplysningerne på portalen er udelukkende af informativ karakter, og kan på ingen måde betragtes for at være hverken udtømmende eller fyldestgørende, og kan de derved heller ikke erstatte en direkte dialog med egen uddannet og godkendt fagfolk. De data der stilles til rådighed på portalen, som de til enhver tid måtte fremstå, er uden nogen som helst garanti af nogen slags. Data som er anbragt på portalen kan indeholde tekniske og/eller andre evt. fejl eller unøjagtigheder. Og vi fralægger os ethvert ansvar og foregiver intet med hensyn til materialernes holdbarhed, kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed. Og fralægger os samtlige forpligtelser uden forbehold til at holde disse oplysninger opdaterede og/eller nøjagtige, fuldstændige eller kvalitetsmæssigt forsvarlige.

Portalen og/eller folkene bag portalen kan ikke drages til ansvar – hverken direkte eller indirekte – for følger, der kunne være en konsekvens af brug eller misbrug af informationer der refereres fra, henvises til, eller direkte findes på portalen.

Adgang til og brug af beskyttede sider og områder på portalen er forbeholdt autoriserede brugere. Uautoriserede brugere, som måtte forsøge at skaffe sig adgang til disse områder på portalen, kan og vil blive anmeldt til myndighederne. Og kan i øvrigt forvente at blive retsforfulgt med krav om erstatning. Vi tilegner os retten til at registrere og gemme IP adresser, tidspunkter samt andre relevante oplysninger som senere kan anvendes til at identificere evt. uautoriserede brugere og som udgangspunkt vil vi til enhver tid være offentlige myndigheder behjælpelige med at udlevere oplysninger om brugere af portalen.

Alt materiale der findes på portalen tilhører ejeren af portalen – også brugerorienteret indhold- uanset om dette er indsendt af brugerne eller af folk med tilknytning til portalen. Materialet må ikke anvendes, kopieres, distribueres, sælges eller anvendes på anden måde uden forudgående skriftlig aftale. Materiale fra portalen kan i nogen tilfælde frit anvendes til eget ikke-kommercielt formål under betingelse af at indholdet præsenteres uden ændringer og/eller forkortelser. Ophavsrettighederne skal også tydeligt markeres, ligesom portalens navn og internetadresse udtrykkeligt angives som kilde. Såfremt dette materiale anvendes i elektronisk form skal portalens internetadresse være et funktionsdygtigt hyperlink, der uden omveje sender brugeren direkte videre til portalen. Brugeren må derved ikke først sendes videre til anden intern eller ekstern adresse først.

Særligt omkring brugerbaseret indhold
Visse sektioner af portalen drives af brugerbaseret indhold, hvor brugerne uden nogen som helst form for restriktiv eller effektiv kontrol kan lægge oplysninger ind på portalen. Sektionernes opbygning og åbne karakter gør det ikke muligt at føre en effektiv eller stram kontrol med dette indhold, leveret af brugerne, hvorfor portalens ejere eller folkene bag heller ikke kan gøres ansvarlige for dette indhold. Dette indhold kan udelukkende anses for at være udtryk for den enkelte brugers personlige mening, og bør ikke opfattes som andet. Den enkelte bruger står selv personligt ansvarlig for alt det indhold der leveres til portalen, uanset de omstændigheder der måtte være omkring leveringen af dette indhold. Vi kan på det kraftigste opfordre alle brugere om at anvende sund kritisk sans, og aldrig nogen side anvende oplysninger fra portalen som erstatning for dialog med uddannet fagfolk.

Annoncer
Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted. Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, din adresse, din e-mail-adresse eller dit telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. For at dette skal være muligt, kan der gøres brug af en såkaldt dart-cookie eller andre former for cookie teknologi. Denne teknologi kan fravælges af brugerne. Kontakt os for oplysninger herom.

Da indtægter fra annoncer udgør en del af portalens indtægt, som er med til at sikre portalens drift og kontinuerlige udvikling, er det af afgørende betydning at vi får lov til uforstyrret at præsentere alle besøgende for de annoncer vi har placeret på portalen. Vi vil derfor opfordre vores brugere til ikke at installere annonceblokerings software eller andre browser plug-ins der enten blokerer eller erstatter vores annoncer. Og vi forbeholder os retten til at afvise besøgende der forsøger at blokere annoncepladser eller andre dele af vores portal i deres browser. Materialet på portalen samt portalens øvrige tjenester og tilbud stilles udelukkende til fri afbenyttelse for de brugere der acceptere at få vist de annoncer vi indsætter på portalen.

Annoncører kan dog aldrig påvirke eller få indført ændringer i fagligt redaktionelt indhold på portalen. Og vi forbeholder os retten til frit at vælge blandt alle tilbud om annoncering.

Hvad er cookies og hvorfor gør vi brug af cookies?
Når du besøger og bruger portalen kan du på et tidspunkt automatisk modtage en såkaldt cookie. En cookie er en lille tekst fil som lagres i din browser (fx Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safir, Netscape, Opera eller lignende). Denne teknologi bruges bl.a. til at identificere brugeren overfor portalen, og kan også bruges til at registrere dele af brugerens anvendelse og færden på sitet. En cookie kan indeholde data såsom tekst, tal eller en dato, men der gemmes ingen personlige oplysninger i en cookie. Der er heller ikke tale om et program eller lignende og en cookie kan ikke indeholde virus og er efter vores bedste overbevisning en fuldstændig ufarlig teknologi.
I de fleste browsere har du mulighed for at slette cookies, blokere for modtagelsen af cookies eller modtage en advarsel før der gemmes en cookie på din harddisk. Se vejledningen til din browser for at få mere informationer om de muligheder der findes i den browser du anvender.

Du bør dog være opmærksom på at det vil være umuligt at få adgang til mange af siderne hvis du ikke accepterer cookies. Og at vi på ingen måde kan garantere at tjenesten vil fungere optimalt hvis du skulle vælge at blokere for denne meget nyttige teknologi. I værste fald vil det ikke være muligt at anvende nogle af vores tjenester, hvis der fra brugerens side blokeres for denne teknologi.

Vi har brug for din hjælp
Støder du som bruger af portalen på upassende indhold, eller indhold du af andre grunde mener bør gennemgås af folkene bag portalen, opfordrer vi dig til øjeblikkeligt at kontakte folkene bag portalen. Kontaktoplysningerne kan til enhver tid findes på portalen.

Vi forbeholder os retten til uden advarsel at fjerne ethvert materiale, vi anser for at være upassende eller uønsket på portalen!

Personlige oplysninger
Når du som bruger af portalen indsender personlige data, giver du samtidig en personlig accept om at vi må opbevare dine personlige data, både til nuværende og fremtidig anvendelse. Disse data vil blive opbevaret indtil du som bruger udtrykkeligt og skriftligt giver udtryk for dine ønsker om at vi skal slette disse data igen. Du kan i denne anledning blive bedt om at oplyse brugernavn, password eller andre registrerede oplysninger der kan bekræfte din identitet. Du kan også blive bedt om kun at kommunikere via den e-mail adresse der oprindeligt blev anvendt i forbindelse med indsendelsen af disse data.
Det er også et ufravigeligt krav at du indsender samtlige af de til enhver tid angivne obligatoriske oplysninger, som der til enhver tid fremsættes et krav om.
Vi forbeholder os retten til at slette samtlige oplysninger som vurderes ikke at indeholde korrekte eller tilstrækkelige oplysninger.

Informationer der indtastes ved brug af portalen vil ikke blive videregivet til tredjemand, med mindre du selv tillader dette. Vi forbeholder os ret til at sende meddelelser til registrerede brugere, når der forefindes informationer som vi til enhver tid anser som værende vigtige, nyttige eller brugbare for dig. Ønsker du ikke sådanne meddelelser tilsendt skal du skriftligt, pr. brev eller e-mail, sikre dig at vi bliver orienteret herom, ved at få en skriftlig bekræftelse fra folkene bag portalen. Således at vi kan tage de nødvendige skridt for at få slettet de oplysninger du har indsendt. Uden en skriftlig bekræftelse fra folkene bag portalen kan en sådan henvendelse ikke anses for at være gældende.

Portalens ejer eller folkene bag portalen kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for immaterielle skader og ulemper, eller enhver anden skade eller ulempe inklusiv, men ikke begrænset til, mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader som er opstået af manglende brugsmulighed eller som følge af data eller indhold på denne hjemmeside. Brugen af denne portal sker udelukkende på dit eget personlige ansvar. Og ved at gøre brug af denne portal anerkender du at være vidende om, at vi ikke kan give nogen form for garanti for at dine personlige oplysninger ikke kan havne i hænderne på kriminelle personer eller forehavender, der på ulovlig eller anden vis skaffer sig adgang til portalen eller de indsamlede data.

Særligt for virksomheder:
En virksomhed som benytter sig af de tjenester vi stiller til rådighed forpligtes til at pådrage sig det ansvar, som er forbundet med at benytte disse tjenester. Man er indforstået med, at man kan pådrage sig økonomisk ansvar som følge af at man selv, samt de personer der benytter éns login oplysninger, bruger disse tjenester. Medmindre andet meddeles til folkene bag portalen pr. brev eller e-mail giver man som virksomhed lov til at virksomhedens navn anvendes offentligt tilgængelig på portalen eller i anden form for udgivelse af folkene bag portalen.

Som virksomhed giver man ved oprettelse af virksomhedens profil sit samtykke til at vi forsøger at skabe opmærksomhed omkring jeres virksomhed, bl.a. ved markedsføring i andre medier og på andre hjemmesider.

Vi kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for immaterielle skader og ulemper, eller enhver anden skade eller ulempe inklusiv, men ikke begrænset til, mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader som er opstået af manglende brugsmulighed eller som følge af data eller indhold på denne hjemmeside. Brugen af vores tjenester sker udelukkende på eget ansvar.

Hvordan bliver indsamlede data beskyttet?
Vi lægger selvfølgelig stor vægt på at de oplysninger og data vi modtager opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til samtlige indhentede data er begrænset til folkene bag portal og evt. samarbejdspartnere.
Når man overfører data via Internettet er det dog desværre ikke muligt at garantere 100% for sikkerhed af denne overførsel. Der vil således altid være en risiko forbundet med overførsel og opbevaring af elektronisk data og det er ikke muligt at garantere at nogen uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Så selvom vi selvfølgelig vil gøre alt for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi desværre ikke garantere for sikkerheden af de givne informationer. Så enhver overførsel eller registrering af data sker altså udelukkende på eget ansvar.

Yderligere forbehold
It teknologiens og Internettets hurtige udvikling kan gøre det nødvendigt for os til enhver tid at komme med ændringer vedrørende den omtalte procedure. Vi forbeholder os derfor retten til uden forvarsel at opdatere og/eller ændre disse retningslinjerne hvis vi skønner at der er et behov for det. Hvis der skulle opstå et behov for ændringer som efter vores opfattelse kan have stor indflydelse på vores brugere, vil vi give besked enten ved at anbringe en meddelelse på portalen eller i en e-mail som så sendes til samtlige registrerede brugere med en tilgængelig og brugbar e-mail adresse.

Din/jeres accept
Enhver tilmelding til vores tjenester er naturligvis fuldstændig frivillig. Og accepterer du/I som brugere ikke at være underlagt, og samtidig anerkende, ovenfor stående betingelser for brug, bedes du/I øjeblikkeligt forlade portalen.

 
Partner sites: TandplejeJob.dk | IT-Job.dk | SalgsJob.dk | VikarJob.dk | DK-Jobs.dk | Arbejde.dk | ESO.DK | Studiejobs.dk
Powered by DK-Jobs.dk & ESO Rekruttering - Betingelser for brug